Chua Khai Nguyen Tthh Viet Nam

Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 4, Đại Đức Thích Đạo Thịnh   Chùa Khai Nguyên

Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 4, Đại Đức Thích Đạo Thịnh Chùa Khai Nguyên

  Duration:2:26:30~  Size:201.19 MB~  Bitrate:192kbps

Pháp Hội Quán Thế Âm TTHN – Thời thứ 1 ngày 19/09/Mậu Tuất - Chùa Khai Nguyên

Pháp Hội Quán Thế Âm TTHN – Thời thứ 1 ngày 19/09/Mậu Tuất - Chùa Khai Nguyên

  Duration:4:14:26~  Size:349.41 MB~  Bitrate:192kbps

Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 40, Đ Đ Thích Đạo Thịnh

Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 40, Đ Đ Thích Đạo Thịnh

  Duration:1:56:35~  Size:160.1 MB~  Bitrate:192kbps

Trực Tuyến Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 41, Đ Đ Thích Đạo Thịnh Ngày 06/10/2018 Chùa Quất Lâm

Trực Tuyến Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 41, Đ Đ Thích Đạo Thịnh Ngày 06/10/2018 Chùa Quất Lâm

  Duration:2:16:26~  Size:187.36 MB~  Bitrate:192kbps

Giảng Kinh Địa Tạng Lần 1 Bài 10 Tại Chùa Quất Lâm Ngày 08/10/2018 Âm Lịch

Giảng Kinh Địa Tạng Lần 1 Bài 10 Tại Chùa Quất Lâm Ngày 08/10/2018 Âm Lịch

  Duration:2:40:13~  Size:220.02 MB~  Bitrate:192kbps

Đến Chùa Tu Học Ngày 1 - Chùa Khai Nguyên KTMH 2018 Đợt 1

Đến Chùa Tu Học Ngày 1 - Chùa Khai Nguyên KTMH 2018 Đợt 1

  Duration:16:01~  Size:22 MB~  Bitrate:192kbps

Pháp Hội Quán Thế Âm TTHN - Thời thứ 2 - Chùa Khai Nguyên

Pháp Hội Quán Thế Âm TTHN - Thời thứ 2 - Chùa Khai Nguyên

  Duration:1:39:15~  Size:136.3 MB~  Bitrate:192kbps

Bản Tin số 3 Chuẩn Bị Lễ Hội Hoa Hồng Tri Ân Cha Mẹ 2018 Chùa Khai Nguyên

Bản Tin số 3 Chuẩn Bị Lễ Hội Hoa Hồng Tri Ân Cha Mẹ 2018 Chùa Khai Nguyên

  Duration:11:30~  Size:15.79 MB~  Bitrate:192kbps

Ngày 1 Vấn Đáp Pháp Hội Quan Âm TTHN chùa Khai Nguyên   Năm 2018

Ngày 1 Vấn Đáp Pháp Hội Quan Âm TTHN chùa Khai Nguyên Năm 2018

  Duration:1:25:17~  Size:117.12 MB~  Bitrate:192kbps

Ngày 2 Vấn Đáp Pháp Hội Quan Âm TTHN chùa Khai Nguyên   Năm 2018

Ngày 2 Vấn Đáp Pháp Hội Quan Âm TTHN chùa Khai Nguyên Năm 2018

  Duration:1:18:29~  Size:107.78 MB~  Bitrate:192kbps