Live Show Lam Chan Khang Full Happy Birthday Dai Gia Tung

Live Show Lâm Chấn Khang Full (Happy Birthday Đại Gia Tửng)

Live Show Lâm Chấn Khang Full (Happy Birthday Đại Gia Tửng)

  Duration:2:22:24~  Size:195.56 MB~  Bitrate:192kbps

Đau Càng Đau - Saka Trương Tuyền (Live Show Happy Birthday Đại Gia Tửng P5/23)

Đau Càng Đau - Saka Trương Tuyền (Live Show Happy Birthday Đại Gia Tửng P5/23)

  Duration:4:45~  Size:6.52 MB~  Bitrate:192kbps

Sông Quê - Lâm Chấn Khang ft. Khánh Bình (Live Show Happy Birthday Đại Gia Tửng P11/23)

Sông Quê - Lâm Chấn Khang ft. Khánh Bình (Live Show Happy Birthday Đại Gia Tửng P11/23)

  Duration:7:00~  Size:9.61 MB~  Bitrate:192kbps

Tam Giác Tình - Lâm Chấn Khang ft. Saka Trương Tuyền (Live Show Happy Birthday Đại Gia Tửng P4/23)

Tam Giác Tình - Lâm Chấn Khang ft. Saka Trương Tuyền (Live Show Happy Birthday Đại Gia Tửng P4/23)

  Duration:4:46~  Size:6.55 MB~  Bitrate:192kbps

Ai Hay Chữ Ngờ | Lâm Chấn Khang | Live Show Happy Birthday Đại Gia Tửng P8/23

Ai Hay Chữ Ngờ | Lâm Chấn Khang | Live Show Happy Birthday Đại Gia Tửng P8/23

  Duration:4:42~  Size:6.45 MB~  Bitrate:192kbps

Ghét Chính Anh |  Lâm Chấn Khang | Live Show Happy Birthday Đại Gia Tửng P3/23

Ghét Chính Anh | Lâm Chấn Khang | Live Show Happy Birthday Đại Gia Tửng P3/23

  Duration:7:29~  Size:10.28 MB~  Bitrate:192kbps

Chỉ Còn Lại Nỗi Đau - Phong Đạt (Live Show Happy Birthday Đại Gia Tửng P16/23)

Chỉ Còn Lại Nỗi Đau - Phong Đạt (Live Show Happy Birthday Đại Gia Tửng P16/23)

  Duration:3:20~  Size:4.58 MB~  Bitrate:192kbps

Nhói Lòng - Lâm Chấn Khang (Live Show Happy Birthday Đại Gia Tửng P14/23)

Nhói Lòng - Lâm Chấn Khang (Live Show Happy Birthday Đại Gia Tửng P14/23)

  Duration:4:18~  Size:5.91 MB~  Bitrate:192kbps

Tình Là Sợi Tơ | Phạm Trưởng | Live Show Happy Birthday Đại Gia Tửng P17/23

Tình Là Sợi Tơ | Phạm Trưởng | Live Show Happy Birthday Đại Gia Tửng P17/23

  Duration:4:32~  Size:6.23 MB~  Bitrate:192kbps

Kim Jun See & FC Tổ Chức Sinh Nhật Lâm Chấn Khang | Live Show Happy Birthday Đại Gia Tửng P23/23

Kim Jun See & FC Tổ Chức Sinh Nhật Lâm Chấn Khang | Live Show Happy Birthday Đại Gia Tửng P23/23

  Duration:10:43~  Size:14.72 MB~  Bitrate:192kbps