Thuyet Phap Online

Đại Phước hay Bất Hạnh thầy Thích Trí Huệ giảng

Đại Phước hay Bất Hạnh thầy Thích Trí Huệ giảng

  Duration:1:12:49~  Size:100 MB~  Bitrate:192kbps

Làm gì khi Ma Nghiệp đến thầy Thích Trí Huệ

Làm gì khi Ma Nghiệp đến thầy Thích Trí Huệ

  Duration:1:16:51~  Size:105.54 MB~  Bitrate:192kbps

CƠN GIẬN - Bài giảng mới nhất 7/2018 - THÍCH THIỆN THUẬN

CƠN GIẬN - Bài giảng mới nhất 7/2018 - THÍCH THIỆN THUẬN

  Duration:1:46:39~  Size:146.46 MB~  Bitrate:192kbps

Thuyết Pháp Hay Nhất 2018 - Tội Gì Làm Khổ Mình - Thích Trí Huệ

Thuyết Pháp Hay Nhất 2018 - Tội Gì Làm Khổ Mình - Thích Trí Huệ

  Duration:1:10:09~  Size:96.34 MB~  Bitrate:192kbps

HẬU QUẢ Của Nghiệp SÂN SI THÙ HẬN | Thuyết Pháp Thích Thiện Thuận Hay Nhất

HẬU QUẢ Của Nghiệp SÂN SI THÙ HẬN | Thuyết Pháp Thích Thiện Thuận Hay Nhất

  Duration:1:31:20~  Size:125.43 MB~  Bitrate:192kbps

Sự Thật Nợ Từ Kiếp Trước ( Nguyên Nhân Khổ Đau ) - Thuyết Pháp Hay Nhất

Sự Thật Nợ Từ Kiếp Trước ( Nguyên Nhân Khổ Đau ) - Thuyết Pháp Hay Nhất

  Duration:1:49:11~  Size:149.94 MB~  Bitrate:192kbps

Nghe Để Biết KIẾP TRƯỚC Bạn Là Ai | Thuyết Pháp Thích Thiện Thuận Hay Nhất

Nghe Để Biết KIẾP TRƯỚC Bạn Là Ai | Thuyết Pháp Thích Thiện Thuận Hay Nhất

  Duration:1:26:27~  Size:118.72 MB~  Bitrate:192kbps

Pháp Luân Công - Bài giảng thứ 1

Pháp Luân Công - Bài giảng thứ 1

  Duration:1:45:33~  Size:144.95 MB~  Bitrate:192kbps

Ý NGHĨA To Lớn Của Việc Theo ĐẠO PHẬT | Thuyết Pháp Thích Thiện Thuận Hay Nhất

Ý NGHĨA To Lớn Của Việc Theo ĐẠO PHẬT | Thuyết Pháp Thích Thiện Thuận Hay Nhất

  Duration:1:54:02~  Size:156.6 MB~  Bitrate:192kbps

Để Tâm Hết Mỏi Mệt (KT91) - Thầy Thích Phước Tiến 2018 mới nhất

Để Tâm Hết Mỏi Mệt (KT91) - Thầy Thích Phước Tiến 2018 mới nhất

  Duration:1:22:28~  Size:113.25 MB~  Bitrate:192kbps